Seçici Kurul Üyeleri

Seçici Kurul, Türk Musikisi Vakfı’nın Yönetim Kurulu’nu oluşturan Prof. Dr. Erol Belgin (Başkan), Ö. Faruk Berksan (Bşk. V.), Yrd. Doç. Dr. Osman Simav (Bşk. V.), M. Hilmi Şenalp (Üye), Mehmet Güntekin (Gn. Sekreter), Cumhur Tulay (Muhasip) ve Kemal Karaöz (Üye)’e ilaveten Türk Musikisi Vakfı’nın yayın organı olan Musiki’nin Genel Yayın Yönetmeni ve Türk Musikisi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Okan Yunusoğlu’ndan oluşmaktadır.

Yaklaşık 300 kişiden oluşan Büyük Jüri’yi ise Türkiye’den ve Türkiye dışından bilim, sanat, basın, edebiyat ve başka mesleklerin oluşturduğu çevrelere mensup entelektüeller meydana getirmektedir. Büyük Jüri’yi oluşturan isimler, Yönetmelik gereği ödül töreninden önce açıklanamamaktadır.