Kazananlar

İşte Kazananlar...

Yılın Türk Müziği Beste ve Bestecisi

Prof. Dr. Zeki Atkoşar
Musikîmizin dinî ve dindışı pek çok forumunda eserler bestelemiş olan Atkoşar, bu anlamda çağımızın en önemli temsilcilerindendir. Hatta öyle ki Atkoşar, musikîmizin en büyük ve önemli formu olan Mevlevî Âyin-i Şerîf bestekârı olması hasebiyle bu musikî ilmindeki rüştünü de ispat etmiştir. Ayrıca eserleri kendi kabuğunda kalmamış ilgili pek çok çevrenin takdir ve ödülüne lâyık görülmüştür.

Yılın Türk Müziği Ses Sanatçısı

Bekir Ünlüataer
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Klâsik Türk Müziği Korosu sanatçısı olan ve genç neslin en önemli icrâcıları arasında yer alan Ataer, televizyonda yaptığı programlarında ve konserlerindeki üst düzey performansı, sempatik tavır ve üslubu ile Türk Musikîsi’ni gençlere sevdiren bir misyon ile karşımıza çıkmaktadır.

Yılın Türk Müziği Saz Sanatçısı

Derya Türkan
Müzik kariyeri boyunca pek çok proje, konser ve grubun önemli saz solistlerinden olan Derya Türkan, özellikle son iki yılda kalıcılığın ifâdesi olan albüm çalışmalarına hız vermiş ve pek çok yeni prodüksiyonun sahibi olmuştur. Enstrüman icrâsındaki üst düzey performansı ve pek çok farklı müzik türüne olan hakimiyeti ile uluslararası arenada da kendisine yer edinmiş sanatçı, bu özellikleriyle tüm dünyada aranan bir isimdir.

Yılın Türk Müziği Yayını ve Yazarı

Yrd. Doç. Dr. Güneş Ayas
Büyük kaynak taraması ve alanında bu anlamda yazılmış en kapsamlı eser olmasıyla Musikî İnkilâbının Sosyolojisi (Doğu Kitapevi) kitabı özellikle Cumhuriyet döneminde Türk Müziği’nin nasıl algılandığı gerçeğini belgeleri ile gün ışığına çıkarıyor. Sosyolojik bir temel ile ifâdelendirilmiş kitap bu özelliği ile kaynak yayınlar arasında kısa sürede yerini almıştır.

Yılın Türk Müziği Prodüksiyonu

XVI. Yüzyıl Türk Musikîsi Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tarihi Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu
Bir 16. Yüzyıl dâhisi olarak karşımıza çıkan Matrakçı Nasuh’un ve döneminin anlatıldığı prestij kitabın CD’si, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından yapılmıştır. Dönemin en önemli bestecilerinden Gazi Giray Han ve Ali Ufkî’nin eserlerinden oluşan prodüksiyon arşiv niteliği taşımaktadır.

Yılın Türk Müziği Süreli Yayını

Kadem Musikî ve Edebiyat Dergisi
Ülkemizin tek basılı Türk Müziği süreli yayını olan Kadem Musikî ve Edebiyat Dergisi 5 yıldır bu açığı doldurmaktadır. Bugüne kadar 20 sayı ile aramızda olan dergi Mutlu Torun’dan Erol Deran’a, Savaş Barkçin’den Ruhi Ayangil’e, Alâeddin Yavaşca’ya kadar pek çok önemli isimle çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Kadem Dergisi hakemli dergi statüsünde olup akademisyenlere bu anlamda da hizmet vermektedir.

Yılın Türk Müziği TV ve Radyo Programı

Şarkılar Seni Söyler – TRT Müzik
TRT Müzik Kanalı’nın son dönem önemli yapımları arasında gösterilen, Ahmet Özhan ve Ömer Tuğrul İnançer’in sohbetiyle renklenen programda Türk Müziği’nin birbirinden kıymetli örnekleri icrâ edilmektedir.

Yılın Türk Müziği Akademisyeni

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
Marmara İlâhiyat Fakültesi Türk Din Musikîsi Anabilim dalı başkanı olan Turabi; 1996’da “el-Kindî’nin Musikî Risâleleri” isimli tezle yüksek lisans; 2002’de “İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ’sında Musikî” isimli tezle doktora; 2006’da “Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi ve Musikî Risâlesi” isimli çalışmasıyla doçentlik derecesi aldı. “Sivâsî İlâhiler” ve “Niyâzî İlâhiler” isimli araştırmaları yayımlandı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde maddeleri bulunan araştırmacının, ilk dönem İslâm dünyasındaki müzik faaliyetleriyle ilgili yayınları mevcuttur. Kendi bestelerinden oluşan ilâhileri seslendirdiği “Turabi İlâhiler” isimli albümü vardır. Ses ve kanun sanatçısı olarak yurtiçi ve yurtdışında birçok organizasyona katılmıştır.

Hayat Boyu Başarı Ödülü

Cüneyt Kosal
Türk Müziği’ne Katkılarından Dolayı

Jüri Özel Ödülü

Cinuçen Tanrıkorur
15. Vefat Yıldönümü Sebebiyle
Jüride kimler var ?YAKINDAN TANIYIN
Basın BülteniTAKİP EDİN