Yılın Türk Müziği Süreli Yayını

Kadem Musikî ve Edebiyat Dergisi
Ülkemizin tek basılı Türk Müziği süreli yayını olan Kadem Musikî ve Edebiyat Dergisi 5 yıldır bu açığı doldurmaktadır. Bugüne kadar 20 sayı ile aramızda olan dergi Mutlu Torun’dan Erol Deran’a, Savaş Barkçin’den Ruhi Ayangil’e, Alâeddin Yavaşca’ya kadar pek çok önemli isimle çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Kadem Dergisi hakemli dergi statüsünde olup akademisyenlere bu anlamda da hizmet vermektedir.
Musikîşinas
Boğaziçi Üniversitesi Klâsik Türk Müziği Kulübü yayını olarak karşımıza çıkan dergi Gönül Paçacı ve öğrencilerinin gayretleriyle yayınlanmaktadır. Pek çok müzikoloji temelli yazının yayınlandığı dergi, meraklıları tarafından halen aranmakta ve makalelerine başvurulmaktadır.
Musiki Dergisi e-dergi
İnternetin yaygınlaşması ve dergi basım maliyetlerinin zaman zaman yayıncıları zorlaması sebebiyle bazı araştırmacılar e- dergiciliğe yönelmiş ve bu yolla pek çok açığı kapatmışlardır. Musiki Dergisi de bunlardan biridir. Özellikle akademik makalelerin yer aldığı e-dergide, pek çok güncel müzik haberi ve konser duyuruları bulunmaktadır.
Rast Müzikoloji Dergisi e-dergi
Bir e-dergi olarak karşımıza çıkan Rast Müzikoloji’nin özellikle, hakemli bir e-dergi olması alanında büyük bir açığın kapanmaktadır. Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinin yayın kurulunda yer aldığı dergi, akademik makalelerin yoğunluğu altında çalışmalarına devam etmektedir. E-dergi en önemli amaçlarını şu şekilde ifâde etmektedir; “…amacımız akademik araştırmaları ve bilim adamları arasındaki düşünce alışverişini sağlamaktır. Bilgi kolay ulaşılabilir olmalıdır. Bu sayede akademik tekâmül hızlı gerçekleşebilir.”