Yılın Türk Müziği Beste ve Bestecisi

Şentürk Deveci
2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan Çanakkale Beste Yarışması’nda da başarılı sonuçlar elde eden Şentürk Deveci, son dönem bestecileri içerisinde üretimleriyle adından söz ettirmektedir.
Prof. Dr. Zeki Atkoşar
Musikîmizin dinî ve dindışı pek çok forumunda eserler bestelemiş olan Atkoşar, bu anlamda çağımızın en önemli temsilcilerindendir. Hatta öyle ki Atkoşar, mûsikîmizin en büyük ve önemli formu olan Mevlevî Âyin-i Şerîf bestekârı olması hasebiyle bu musikî ilmindeki rüştünü de ispat etmiştir. Ayrıca eserleri kendi kabuğunda kalmamış ilgili pek çok çevrenin takdir ve ödülüne lâyık görülmüştür.
Münir Nurettin Beken
Geleneksel Türk Müziği ile çağdaş besteleme tekniklerinin birleşimi anlamında önemli beste çalışmalarına imza atan Münir Nurettin Beken, üretimleriyle Türk Müziği’ni daha farklı ve geniş kitlelere ulaştırmaktadır.