Yılın Türk Müziği Akademisyeni

Yard. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli
2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde girdiği doktora öğrenimini “Abdülkâdir Merâgî ve Câmiu’l-Elhân’ı” tezi ile bu süreci 2007 yılında tamamladı. Balkanlar, Horasan, Musul, Kerkük, Azerbaycan ve Anadolu da ilâhi derleme çalışmaları yapan Sezikli, kaybolmak üzere olan binlerce ilâhiyi repertuvarımıza kazandırmıştır. Tasavvuf Mûsikîsi ile alâkalı arşiv niteliği taşıyan 14 albüm 1 kitap ve de pek çok makale ile faaliyet gösteren Sezikli; hâlen İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi, İslam Medeniyet Vakfı Genel Sekreteri ve Balkan Araştırmaları Merkezi Müdürü olarak görevine devam etmektedir.
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
Marmara İlâhiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim dalı başkanı olan Turabi; 1996’da “el-Kindî’nin Mûsikî Risâleleri” isimli tezle yüksek lisans; 2002’de “İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ’sında Mûsikî” isimli tezle doktora; 2006’da “Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi ve Mûsikî Risâlesi” isimli çalışmasıyla doçentlik derecesi aldı. “Sivâsî İlâhiler” ve “Niyâzî İlâhiler” isimli araştırmaları yayımlandı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde maddeleri bulunan araştırmacının, ilk dönem İslâm dünyasındaki müzik faaliyetleriyle ilgili yayınları mevcuttur. Kendi bestelerinden oluşan ilâhileri seslendirdiği “Turabi İlâhiler” isimli albümü vardır. Ses ve kanun sanatçısı olarak yurtiçi ve yurtdışında birçok organizasyona katılmıştır.
Doç. Dr. Fazlı Arslan
İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden olan Fazlı Arslan alanında çok önemli makale ve kitaplara imza atmış bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam altı kitapla kültürel ve akademik sahada yer alan Arslan’ın son kitabı “İslâm Medeniyetinde Mûsikî” bu alanda yazılmış sayılı çalışmalardandır.