Yılın Türk Musikisi Yayıncısı

Pan Yayıncılık
Türkiye’de sadece müzik konulu yayın yapan ilk ve tek yayıncılık firması olan kuruluşun, çeyrek yüzyılı aşan yayıncılık hayatında “Müziği Okuyabilirsiniz” sloganıyla yayınladığı değerli eserlere, 2012 ve 2013 yıllarında da, “Bin Yılın Mirası, Makamı Var Eden Döngü: Edvar Geleneği”, “Ahmed Oğlu Şükrullah, Şükrullah'ın Risalesi ve 15. Yüzyıl Şark Musikisi Nazariyatı”, “Burhanettin Deran, Hayatı ve Eserleri”, “Refik Bey”, “Müzik Bibliyografyası - Yabancı Dil Yayınlar” ve “Meşkte Ney Eğitimi / Teaching the Ney with the Meşk Method” adlı kitaplarla devam ederek Türk Musikisi kültürüne kalıcı katkıları gerekçesiyle.
TRT Müzik Dairesi
Ciddi bir müzik birikimini bünyesinde taşıyan TRT Kurumu’nun, Mesut Cemil, Refik Fersan, Kani Karaca, Yorgo Bacanos, Ruşen Ferit Kam, Vecihe Daryal, Vecdi Seyhun, Necdet Yaşar, Niyazi Sayın, İhsan Özgen, Bekir Sıdkı Sezgin ve Muallim İsmail Hakkı Bey’in eserleri gibi daha birçok sanatkârı yaptığı sesli yayınlarla geniş kitlelere ulaştırmaya çalışması; bu zengin müzik birikimini son dönemde meraklılarına ulaştırmak gayesiyle "Arşiv Serisi" adı altında bir dizi yayın yapması ve bu yayınları sürdürmesi gerekçeleriyle.
Yapı Kredi Yayıncılık
Türkiye’de Kültür Sanat yayıncılığını uzun zamandır sürdüren Yapı Kredi Yayıncılık’ın, bu kapsamda Türk Müziği’ne yönelik yayınlarını da uzunca zamandır Türk halkının ve kültürünün hizmetine sunması; son yıllarda “İzmir Rumlarının Müziği” “Çalıcı Mehterler”, “Şeyhülislam’ın Müziği”, “Saklı Mecmua” ve “Sanatı Yaşamak” gibi eserleri topluma kazandırarak hizmetini sürdürmesi gerekçesiyle.