Yılın Türk Musikisi Ses Sanatçısı

Güler Basu Şen
Türk Musikisi dünyasında günümüzün önde gelen kadın seslerinden olan ve profesyonel müzik hayatını TRT Ankara Radyosu’nda sürdüren sanatçının, müzik hayatı boyunca klasik değeri haiz olanların yanı sıra gölgede kalmış değerli eserler üzerinde çalışıp seslendirmeyi icra anlayışı olarak benimsemesi; üslubunu ve tavrını hep klasik çerçevede muhafaza edip daima belli bir kalite çizgisinin üzerindeki etkinliklerde yer alması sebepleriyle.
Münip Utandı
Klasik Türk Musikisi’nin önde gelen solistlerinden olan sanatçı, geçmiş yıllarda yapıp yayınladığı 15 civarındaki albümünün ve sayısız konser performansında elde ettiği kariyerinin ardından, 2012 yılında başlayıp hâlen devam eden ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı bünyesinde yürütülen TÜBİTAK müzik projesi kapsamında icra ettiği 30 klasik eser; 2012 yılı başından itibaren İstanbul içinde ve başka şehirlerde gerçekleştirdiği, önemli bir kısmı Itrî ile ilgili olan 44 solo konser performansının başarısı gerekçeleriyle.
Yaprak Sayar
Genç kuşağın önde gelen seslerinden olan sanatçının Habertürk TV’deki Tarihin Arka Odası adlı programın yanı sıra Alaturka Records projesi kapsamında ve İstanbul Fasıl Topluluğu, CRR Topluluğu gibi gruplar bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerinde ortaya koyduğu ulusal ve 2012’de Vatikan Papalık Sarayı’nda verdiği Itrî konseri örneğindeki gibi uluslararası düzlemlerdeki performansları; müzik kamuoyu tarafından geleceğe dair önemli ölçüde ümit vaat eden sanatçılar arasında kabul edilmesi; icradaki başarısını üniversite bünyesinde sürdürdüğü bilimsel çalışmalarla desteklemesi ve 2012 yılı başından bu yana, 3 ayrı TV programındaki performansları hariç, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası nitelikteki 50 civarındaki başarılı performansı gerekçeleriyle.