Yılın Türk Musikisi Projesi

Alaturka Records Projesi
Uğur Işık’ın önderliğinde başlayan ve süren projenin, Türk Musikisi dünyasının genç kuşak mensuplarıyla kıdemli birçok ses ve saz sanatçılarını bir araya getirebilme başarısı; musiki sanatının geleneksel ruhunu yakalamaya çalışıp önemli başarılar elde etmesi ve kadim geleneğin teknikleriyle bugün musiki yapıldığında elde edilen sonuçların farklarını somut çıktılarla göstermesi; ciddi bir çapı ifade eden araştırma, kayıt ve koruma işlemlerini içeren büyük çabayı sadece sanatçılar arası dayanışma ekseninde gerçekleştirebilmiş olma başarısı gerekçeleriyle.
Heybeliada Sound Project
Heybeliada İlm-i Musiki ile Yunanistan’dan Bosphorus Cultural Alliance derneklerinin 2009’da başlayan işbirliğiyle, Heybeliada’da metruk bulunan Rum İlkokulu binasını kiralayıp AB fonlarından sağladıkları destekle restorasyon çalışmalarını başlatmaları; İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’nin ve 2012’de İTÜ Rektörlüğü’nün desteklerini sağlamaları; binanın kurtarılıp amacına uygun şekilde hayata kazandırılmasının yanı sıra, Heybeliada’yı müzik ekseninde uluslararası bir cazibe merkezi haline getirme amaçları; Türkiye dışında da ilgi odağı olmaya başlayan Türk Musikisi için önemli bir eğitim, icra, kayıt ve koruma merkezi kazandırmayı hedeflemesi sebepleriyle.
Hüdâî Türk Dinî Musikisi Projesi
Mehmet Kemiksiz’in önderliğinde sürdürülen projenin, büyük hacimdeki Türk Dini Musikisi’ni oluşturan, fakat son bir asırdır kültürel erozyonlar sonucunda gölgede kalan ve unutulan sayısız formu yeniden keşif ve icra çalışmalarıyla yüksek çizgide örnekleyebilmesi; günümüz insanının adlarını dahi duymadığı, cami ve tekke musikilerimizin çok sayıda formuna ait sayısız eseri adeta arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkarması; çok sayıda beste şeklinin nadide örneklerini “Enderun Teravihi - Cumhur Müezzinliği” örneğindeki gibi cami ve tekke uygulamalarının yanı sıra konserlerde, TV programlarında ve CD kayıtlarıyla gündeme getirip hayata geçirmesi gerekçeleriyle.