Yılın Türk Musikisi Kurumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü
Profesyonel çizgiden amatör çalışmalara kadar her sanat sezonunda yüzlerce etkinliğe sağladığı sahneleme ve sergileme imkanıyla önemli bir boşluğu doldurması; Türk Musikisi ile ilgili oluşumların çalışmalarını sergileyecekleri bir uygulama sahnesi bulmaktaki zorluklarını büyük ölçüde gidermesi; sağladığı bütçe imkânlarıyla ve İstanbul’un her köşesine kadar ulaştırdığı müzik etkinlikleriyle sanat-halk buluşmasına önderlik etmesi sebebiyle.
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
1975 yılında Türkiye’de Türk Musikisi alanında kurulan ilk konservatuar olarak öncü bir rol üstlenen İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 2012 yılının başından bugüne kadar gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçeklerdeki eğitim faaliyetleri, bilimsel etkinlikler, disiplinlerarası ve kültürlerarası düzlemlerdeki başarılı ve örnek projeleri ile.
OMAR (İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi)
2012-13 öğretim yılından itibaren İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak, ülkemizin en eski resmi müzik kurumu olan Darülelhan’ın devamı olma felsefesiyle kurulan OMAR, tarihi önemi haiz kadim bir eğitim kurumunun geleneğini devam ettirmeye talip olduğu; arşivinde yer alan müzikolojik malzemenin değerlendirilerek yeni araştırma, seslendirme, transnotasyon ve yayın çalışmalarını hedeflediği ve kuruluşundan bu yana geçen kısa süre içinde 12 etkinlik gerçekleştirdiği için.