Yılın Türk Musikisi Bestekârı

Ahmet Hatipoğlu
Türk Musikisi’nde günümüzün önde gelen bestekârlarından olan sanatçı, özellikle Tekke Musikisi’nin ruhuna uygun olarak bestelediği eserleriyle Türk Musikisi dünyasında önemli bir yer edindiği; tanburî, şef, idareci ve ses sanatçısı özelliklerinin önüne geçen bestekârlığında dinî musikiyle sınırlı kalmayıp lâdini sözlü eserler ve saz eserleri de verdiği; son dönemlerde kullanımdan kalkmış büyük usullerde eserler de besteleyip başarılı olduğu; bestekârlık uğraşısında yeni formlar da deneyerek ufuk açıcı bir özellik gösterdiği için.
Göksel Baktagir
Günümüzün önde gelen kanun icracılarından ve kanun eğitimcilerinden olduğu kadar bestekârlık vadisinde çok üretken bir özellik sergilediği; verdiği eserlerin büyük kısmı enstrümantal olmasına rağmen müzik çevrelerinde büyük hızla yayılıp beğeni kazanarak benimsendiği ve hatta yer yer alışık olunmadığı şekilde şarkı gibi ezberlendiği; bazı eserleriyle sinema sanatında ve jazz ve new age gibi başka müzik türleri içinde uluslararası düzlemde de yer aldığı; yoğun olarak verdiği saz eserleriyle saz musikisinin gelişimine katkılarının belirgin çapı ve bestelediği eserleri bizzat icra ettiği konserlerinin ve yayınlarının büyük yoğunluğu ile.
Necip Gülses
Profesyonel müzik hayatını TRT İstanbul Radyosu’nda tanbur sanatçısı olarak sürdüren ve musikinin bestekârlık vadisinde de faaliyet eden Necip Gülses, sürdürdüğü beste çalışmalarıyla yıllardır verdiği eserlere ek olarak 2012 yılı başından itibaren bestelediği ve bir kısmı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çeşitli şehirlerde düzenlenen konserlerde ve bazı radyo veya TV programları ile albümlerde seslendirilen eserleriyle ve sözlü eserlerin yanı sıra saz eserleri formlarını da deneyerek çerçevesi klasik, içeriği modern anlayıştaki bestekârlık anlayışının devamına bulunduğu katkıyla.