Yılın Türk Musikisi Araştırmacısı-Yazarı

Ender Doğan
Araştırmacının, yoğunluğu Türkiye içinde olmak üzere Suriye ve İran gibi komşu kültürleri de kapsayan araştırma seyahatleri ile yaklaşık bir asırdır görmezden gelinen ve Türk kültür hayatının gizli kalmış önemli bir bölümünü oluşturan “Dini Halk Müziği”ne ait eserleri derleme ve aydınlığa kavuşturma çabaları; “İrfan Türküleri” adlı projeyle ortaya koyduğu ve tamamen özel mütevazı imkânlarıyla sürdürdüğü faaliyetin sonucunda 500 civarında eseri birinci ağızlardan notalayıp derleyerek ve 50 kadarını da CD’lere kaydedip yayınlayarak kültürümüze kazandırması ve kaybolmaktan kurtarması sebepleriyle.
Recep Uslu
Araştırmacının, geçmişte yayınladığı kitapların ve makalelerin yanı sıra 2012’nin başından bu yana ortaya koyduğu “Rumi Makamlar Türk Müziğini Etkilemiştir Diyebilir miyiz?”, “Şair ve Piyanist Nigâr Osman Hanım’ın Bestelenen Şiirleri”, “Itrî’nin Oğlu Itrîzâde Bestekâr mıydı?”, “Müzik Terimlerindeki Karmaşanın Akademik Çalışmalara Yansıması: Orijinal, Nazire, Çeşitleme, Varyant, Aranjman, Cover, İcra”, “XVIII. Yüzyıla kadar Arapça ve Müzikle ilgili Yayınlar ve Çalışmalar Bibliyografyası”, “Itrî ve Bazı Mevlevî Dedeler”, “Klasik Türk Musikisinin Büyük Bestekârı Şair Mustafa Itrî ve Itrîzâde”, “Selçuklu Topraklarında Müzik” ve “XV. Yüzyıl Müzik Biçimi Nevbet-i Müretteb” başlıklarını taşıyan makale, tebliğ, rapor ve etkinlileri gerekçeleriyle.
Talip Mert
Son yıllarda, Osmanlı Arşivleri’nde yaptığı araştırmalarla çok önemli bulguların altında imzası olan araştırmacının, 2012 yılı başından bugüne bulup yayınladığı büyük önemdeki ilk bilgileri ihtiva eden “Mehmed Rûşen Efendi”, “Buhûrî-zâde Mustafa Çelebi”, “Gök Kubbeye Sığmayan Ses Buhûrîzâde (Itrî)”, “II. Mahmud’un Sanat Çevresi” makalelerinin yanı sıra yayınlanmak üzere olan Itrî ile ilgili en geniş yayın olarak "Ses Dünyamızın Davud'u" adlı kitabı; aynı konudaki İngilizce makalesi ve Zekâi Dede ve Ahmed Irsoy'la ilgili makaleleri gerekçeleriyle.