Hayat Boyu Başarı Ödülü

İnci Çayırlı
Klasik Türk Müziği’nin önde gelen yorumcularından olan sanatçının, mesleğini hiç ara vermeksizin uzun yıllar düzeyli şekilde sürdürüp, hâlen temiz bir üslupla ve örnek alınan çizgide sanat hayatına devam etmesi; musikinin yakın tarihine damga vuran musiki ustalarından edindiği kültürel ve sanatsal birikimi, dikkatle koruduğu sesiyle günümüze büyük bir başarıyla aktarması; musikinin ses icrası, koro yönetimi ve öğretmenlik gibi birçok vadisinde tükenmez bir enerjiyle üretmeye devam etmesi ve varlığıyla Türk Musikisi’ne ve musikinin genç kuşaklarına verdiği değerli katkılardan dolayı.
İsmail Hakkı Özkan
2010 yılında kaybettiğimiz sanatçının, geride bıraktığı en önemli eseri olan “Türk Musikisi Nazariyatı ve Kudüm Velveleleri” adlı kitabı ile ölümünden sonra dahi musiki hizmetine ve öğretmeye devam etmekte oluşu; Türk Musikisi’nin en önemli tartışma konularından biri olan nazariyat hususundaki eserinin, ilgililerin elindeki en önemli kaynak olması; hayatı süresince mahfiyetkâr bir tavır takınarak kendi kararıyla hep perde gerisinde kalmaya gayret ettiğinden dolayı yeteri kadar tanınamayıp, hakettiği geniş toplumsal itibardan mahrum kaldığı gerekçeleriyle.
Kâni Karaca
“Türk Musikisi’nin son büyük sesi ve ustası” olarak kabul edilen ve “bir daha benzerinin gelebilmesinin mümkün görülmediği” sanatçının, dini musikide olduğu kadar lâdini musikide de ortaya koyduğu ve kayıt altında bulunan zirve icralarının musiki kültüründe hiçbir zaman önemini yitirmeyeceği; bu çaptaki bir sanatçı olarak, yaşadığı dönemde temsil ettiği sanatın, büyük formasyonunun ve musiki kültürüne verdiği emsalsiz katkıların paralelinde bir takdir ve taltif görmemiş olduğu ve manevi şahsiyetinin ödüllendirilmesinin bir toplumsal borç olduğu sebepleriyle.